Služby

 1. vedenie účtovnej agendy

 2. vypracovania daňových priznaní daňovým poradcom
  • daňové priznanie k dani z príjmu
  • daňové priznanie k DPH
  • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
  • daňové priznanie k dani z nehnutelnosti

 3. vedenie mzdovej agendy